Over Drakentemmers

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Het aanbieden van traumascreening en –behandeling in een vroegtijdig stadium is essentieel om de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken.

Veel kinderen en volwassenen die blootgesteld zijn aan (structureel) huiselijk geweld hebben trauma-gerelateerde klachten. Deze klachten zijn van grote invloed op de ontwikkeling van veilige gehechtheid tussen kind en ouder en daarmee op de totale ontwikkeling van het kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen en de kans op herhaald slachtofferschap kunnen verminderen. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Group 6
We willen uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van traumabehandelaars binnen en buiten de opvang. Die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Daarom Drakentemmers!

Daarom is Drakentemmers opgericht, een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Onze doelen

  • Het ontwikkelen en implementeren van een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars specifiek gericht op huiselijk geweld.
  • Matching van behandelaren en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn (in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++).
  • Intervisie en supervisie voor behandelaars om elkaars expertise te versterken.
  • Delen van informatie, expertise en gespecialiseerde tools.
  • Beleidsadvisering, communicatie en belangenbehartiging rondom (knelpunten inzake) goede traumazorg en gehechtheidsbehandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen.

Het Expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld is een pilotproject in het kader van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Waarom de naam Drakentemmers?

De naam Drakentemmers is gebaseerd op het sprookje van Greenwald (2005) over een prins die verliefd wordt op een prinses uit een ander koninkrijk. Om met haar te mogen trouwen, moet hij de draak zien te temmen. Het temmen van de draak staat voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen en de heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan. De prins krijgt bij zijn strijd hulp van een trainer (traumabehandelaar) en wordt aangemoedigd door de prinses, zijn vrienden en familie (gehechtheidsfiguren en steunbronnen). De prins gaat de strijd aan (traumaverwerking), temt de draak en trouwt met de prinses (bereiken behandeldoelen).