Trainers

Onze trainingen worden gegeven door gespecialiseerde behandelaren, die jarenlange ervaring hebben in behandeling en diagnostiek bij mensen die te maken hebben met structureel huiselijk geweld.

Marieke Zeeman

Leerlijn 1 en 2

GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de Vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Katinka Knook

Leerlijn 1 en 2

Orthopedagoog Generalist BIG. Werkzaam bij Altra als gedragswetenschapper in de specialistische jeugdzorg, van waaruit zij diagnostiek en behandeling verzorgt, evenals advies en consult. Daarnaast actief als behandelaar binnen eigen praktijk Buro Kind en voor Nuhoff Psychotherapie. Specifieke expertise op de relatie tussen trauma, veiligheid en gehechtheid, en daarbinnen in het bijzonder met betrekking tot het jonge kind.

Hester Mobach

Leerlijn 1 en 2

GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Programma-manager zorglijn huiselijk geweld bij de Waag. Medeoprichter programma Integrale behandeling en begeleiding bij huiselijk geweld. Docent forensische psychologie bij de RINO Groep.

Karine Zuidgeest

Leerlijn 1 en 2

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. EMDR-practitioner. Mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND (diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen die langdurig onder stress staan en/of hebben gestaan. Momenteel als ZZP-er werkzaam bij de diverse jeugdzorg- en GGZ-instellingen als behandelaar.

Julia Bala

Leerlijn 1

Werkte als klinisch psycholoog, kinder- en jeugd psycholoog en psychotherapeut bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Als zelfstandig consultant is ze verbonden aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reiner van Arkel binnen het MomS-project.

Diana te Beek

Leerlijn 1

Orthopedagoog-generalist, werkzaam bij Altra specialistische jeugdhulp, sinds 2015 verbonden aan de afdeling complexe scheidingen.

Elisa van Ee

Leerlijn 1

Bijzonder hoogleraar ‘Developmental Psychotraumatology’ aan de Radboud Universiteit en daarnaast klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd van de onderzoekslijn ‘Trauma en Herstel’ bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel.

Lizette Eijsenga

Leerlijn 1

Ouderschapsbemiddelaar, trainer landelijke vereniging Ouderschap Blijft, projectleider Switch, integrale behandeling bij structureel huiselijk geweld. Nu werkzaam bij Triade Vitree.

Ricardo Gija

Leerlijn 1 en 2

Systeemtherapeut; oplossingsgerichte therapeut en EMDR-therapeut, met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma; gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo en traumabehandelaar. Heeft bijna 35 jaar aan werkervaring op uiteenlopende plekken. Ricardo doceert op verschillende plekken op het gebied van systeemtherapie en cultuur.

Adriana Jasperse

Leerlijn 1

Werkte als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en systeemtherapeut bij ARQ, Nationaal Psychotrauma Centrum. Ze is momenteel werkzaam voor Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel, binnen het project MomS.

Yvonne Montfoort

Leerlijn 1

Werkt als klinisch psycholoog, psychotherapeut, zorgprogrammaleider bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland en als praktijkopleider bij Reinier van Arkel.

Aafke Scharloo

Leerlijn 1

Orthopedagoog/klinisch psycholoog en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij werkt binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, GGD en Jeugdzorg. Maakt deel uit van de verhoorderspool die in opdracht van politiekorpsen ondersteunt in het (ver)horen van mensen met een verstandelijke beperking m.b.t. zedenzaken.

Frederieke van Geeste

Leerlijn 1

Systeemtherapeut NVRG, werkt bij Opvoedpoli en eerder bij SolutionS. Expertise op het gebied van verslaving en complexe gezinsproblematiek.

Inez Nachtegaal

Leerlijn 1

GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut met expertise op het gebied van verslavingszorg, werkzaam bij GGZ centraal.

Floortje Kunseler

Leerlijn 2

Teamleider onderzoek & ontwikkeling bij Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als onderzoeker bijgedragen aan het boek: Geld en geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties (Ferdi Bekken, 2018)

Nina Draaisma

Leerlijn 2

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. EMDR practitioner. mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND (diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen. Eigenaar Jeugdzorg Academie, initiatiefnemer platform Drakentemmers, mede-auteur van Handelingsgerichte diagnostiek in de Jeugdzorg.

Pascale Franck

Leerlijn 2

Criminologe, oprichter en mededirecteur van het Family Justice Center in Antwerpen, vice president van de European Family Justice Alliance. Betrokken bij het Geweld Hoort Nergens Thuis project intieme terreur waar professionals binnen zorg & veiligheid handvatten krijgen in het herkennen en omgaan met intieme terreur.

Willeke van Lieshout

Leerlijn 2

Systeemtherapeut, trainer en hulpverlener complexe scheidingen, ouderschapsbemiddelaar bij Sterk Huis.

Gerda de Groot

Leerlijn 2

Senior beleidsmedewerker maatschappelijke participatie bij Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Marieke Zaad

Leerlijn 2

Coach en trainer bij Sterk Huis