Nieuw: leerlijn speciaal voor professionals Sociaal- en veiligheidsdomein - over Huiselijk geweld en traumasensitief werken

Ben jij professional in het sociaal- of veiligheidsdomein en heb je in je werk te maken met slachtoffers van huiselijk geweld? Dan is de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken iets voor jou.

De leerlijn bestaat uit een reeks van mini-colleges en e-learnings over trauma, wat het is en hoe je het herkent, wat je zelf kunt doen en hoe je iemand naar behandeling kunt begeleiden. Zo kun je op een laagdrempelige manier je kennis vergroten en inschatten wanneer behandeling nodig is.

Thema’s

In de leerlijn komen de volgende thema’s aan bod

  • Introductie op trauma
  • Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen
  • Motiveren voor traumabehandeling
  • Intieme terreur
  • Trauma bij zeer jonge kinderen
  • Invloed van huiselijk geweld op de ouder-kindrelatie
  • Pleger- en daderbehandeling
  • Culturele diversiteit en huiselijk geweld
  • Geld en armoede
  • Scheiding, omgang en huiselijk geweld

Voor wie?

De leerlijn staat open voor alle professionals in die in hun werk te maken hebben met huiselijk geweld. Zoals professionals binnen lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, begeleiders, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en betrokkenen bij MDA++.

Eerst kennismaken en dan beslissen?

Dat kan! Op 15 en 27 juni om 9.30 – 11.30 uur organiseren we een mini-college en casus learning over intieme terreur. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Beide bijeenkomsten vormen een geheel, maar zijn eventueel ook los te volgen.

Je kunt je aanmelden door op onderstaande button te klikken en de mail in te vullen of door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld je naam en e-mailadres en of je aan beide momenten meedoet. Meedoen verplicht niet tot afname van de gehele leerlijn.

Reacties