Privacyverklaring

   

Waarom een privacyverklaring?
Binnen Drakentemmers verwerken wij persoonsgegevens van bezoekers en leden van de Community. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens die wij verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?
Drakentemmers verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens en strikt alleen voor het daarvoor vastgelegde doel.

  • Leden Community: om met elkaar in contact te komen en toegang te krijgen tot de informatie op het Expertiseplatform.
  • Bij aanmelding voor het webinar geef je toestemming om meer informatie over Drakentemmers te ontvangen per e-mail

Cookies
Drakentemmers maakt gebruik van cookies op de website ten behoeve de optimale werking. Drakentemmers slaat geen informatie hierover op bij Drakentemmers of andere partijen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-diensten of andere partijen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Drakentemmers bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht of dan strikt noodzakelijk is. Daarna vernietigen we de gegevens of maken we ze anoniem, zodat ze niet meer tot u te herleiden zijn.

Hoe gebruiken en beveiligen wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd in systemen die beveiligd zijn en middels autorisatie alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers.

Met wie wisselen wij je gegevens uit?
We verstrekken alleen informatie aan andere personen of organisaties met jouw toestemming.

Wat zijn je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?
Je hebt recht op inzage, afschrift, correctie, verwijdering, beperken van de verwerking, overdragen en het recht op het intrekken van je gegeven toestemming. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij Drakentemmers. Wij moeten dit verzoek uiterlijk binnen 1 maand beantwoorden. Als je schriftelijk een verzoek indient, moet je een kopie van je identiteitsbewijs meesturen.