ADHD en huiselijk geweld en impact op het gezin

Inhoud

In deze training staat de relatie tussen ADHD en partnergeweld centraal, maar ook de impact die dit heeft op eventueel aanwezige kinderen en de relatie tussen ouders en kinderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Het herkennen van ADHD-problematiek bij volwassenen
 • Kennis vernemen van diagnostiek van (complexe) ADHD bij volwassenen
 • Het herkennen van ADHD-relatiedynamiek
 • Het herkennen van de impact die ADHD bij volwassenen heeft op het gezin in relatie tot huiselijk geweld
 • Het opdoen van kennis betreffende specifieke problemen samenhangend met ADHD in de relatie en het gezin, evenals het integreren van behandeling van ADHD in de behandeling van partnergeweld.

(Aankomende) behandelaren die vooral met kinderen en jongeren werken, hebben ook met hun ouders te maken, waarbij het van groot belang is dat zij ADHD bij volwassenen en de impact en rol daarvan binnen huiselijk geweld en op de partnerrelatie begrijpen en herkennen. Daarom wordt deze training in duo-schap gegeven tussen Nannet Buitelaar, die gespecialiseerd is in ADHD bij volwassenen en Rien Maas die als jeugdbehandelaar met dit thema werkt. Deelnemers zijn in staat om na de training psycho-educatie te geven aan ouders over ADHD en huiselijk geweld en de impact hiervan op het gezin. Ook weten zij – als zij zelf geen volwassenen behandelen – wanneer en waar naartoe door te verwijzen voor specifieke ADHD-behandeling.

Werkvorm

 • Aan de hand van college, filmpjes en casuïstiek wordt de theorie behandeld.
 • Onderzoeksresultaten van studies naar ADHD en partnergeweld worden besproken.
 • Discussie over betekenis van deze resultaten voor de dagelijkse praktijk voor (aankomende) behandelaren die werken met stellen/gezinnen waarbij een of beide partners of een kind ADHD heeft en er geweld plaatsvindt.

Inbreng van eigen casuïstiek is mogelijk en gewenst!

Trainers

 • Nannet Buitelaar is werkzaam als psychiater bij de zorglijn huiselijk geweld van de Waag Utrecht, onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten. Daarnaast is ze werkzaam als Zelfstandig Gevestigde Psychiater in haar eigen praktijk. Al 22 jaar is ze betrokken bij het ontwikkelen en uitdragen van kennis over ADHD bij volwassenen. Met name de rol van emotieregulatie-problematiek bij ADHD en de impact van ADHD op de ontwikkeling van de persoonlijkheid is haar interessegebied. Ze is in 2020 gepromoveerd op “The impact of ADHD on as a risk and a treatment factor in intimate partner violence”. Zij was jarenlang bestuurslid van het ADHD netwerk en is gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam (master, forensische psychologie) evenals trainer in ADHD diagnostiek (RINO Amsterdam).
 • Rien Maas is werkzaam als gezins-en relatietherapeut bij de zorglijn huiselijk geweld en de zorglijn Jeugd/ Jongvolwassenen van de Waag Utrecht, onderdeel van de Forensische zorgspecialisten. De afgelopen 5 jaar is Rien betrokken geweest bij SPOOR030. Als gezins- en relatietherapeut richt Rien zich op de dynamiek tussen de systeemleden in verleden – heden en betekenisgeving voor de toekomst. Denk daarbij aan de ouder-kind relatie, de partnerrelatie, de samenwerking tussen opvoeders, uitdagingen rondom (vecht)scheiding, rouw, verlies, samengesteld gezin, maar ook de impact van huiselijk geweld op de systeemleden of een gezinslid met uitdagende persoonlijke factoren (zoals bijvoorbeeld: ADHD, autisme, overprikkeling, burn-out klachten, somberheid, suïcidaal gedrag, LVB, trauma, hechting of problemen op gebied van seksualiteit).

Accreditatie

 • NVRG – Nascholingscursus: 6 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG): herregistratie: 6 punten; opleiding – behandeling: 4 punten; opleiding – diagnostiek: 1 punt; opleiding – extra literatuurstudie: 1 punt; opleiding – overige taken: 1 punt
 • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 6 punten

Wanneer

 • 24 oktober 2024 | 9.30-16.30 uur | 2 dagdelen
 • 7 november 2024 | 9.30-16.30 uur | 2 dagdelen