Drakentemmers CRKBO gecertificeerd

Drakentemmers is een CRKBO gecertificeerde instelling, onder de naam van Blijf Groep verleend.

Wat is het CRKBO?

CRKBO staat voor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het register staan onderwijsinstellingen geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitscode van het CKRBO. In deze kwaliteitscode wordt er beoordeeld op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Naast dat we aan de kwaliteitstandaard voldoen, neemt dit nog een ander voordeel met zich mee. Al onze trainingen kunnen wij hierdoor aanbieden zonder BTW in rekening te brengen.