Leerlijn 1 Behandelaren

Ben jij werkzaam als behandelaar en wil je je kennis verbreden rondom trauma- en gehechtheidsbehandeling na huiselijk geweld? Dan is de Drakentemmers Leerlijn Trauma en gehechtheidsbehandeling iets voor jou.

Wat houdt de leerlijn in?

De leerlijn bestaat uit een breed aanbod van trainingen en expertsessies gericht op screening, diagnostiek en behandeling van trauma en gehechtheidsproblematiek na huiselijk geweld.

Bij deelname krijg je toegang tot het besloten deel van het Drakentemmers platform. Hier kun je ervaringen uitwisselen met andere behandelaren, kennis opdoen via de databank, deelnemen aan intervisie en gebruikmaken van de matching tool.

Voor wie?

De leerlijn is bedoeld voor behandelaren trauma en gehechtheid op academisch niveau die zich (verder) willen specialiseren in het behandelen van betrokkenen in de context van huiselijk geweld. Voor toelating tot Drakentemmers kijken we naar je motivatie en opleidingsniveau (minimaal relevante wo-opleiding zoals Orthopedagogiek, Psychologie of Geneeskunde). Ook stemmen we af met de centrumgemeente waarbinnen je werkzaam bent.

De leerlijn staat open voor zowel beginnende als ervaren behandelaren

Let op: dit trainingsaanbod is geen post-master. We hopen dat we orthopedagogen/psychologen die nog geen post-master traject volgen inspireren dit te gaan doen.

Een greep uit de trainingen

 • Indicatiestelling huiselijk geweld
 • Diagnostiek bij trauma
 • Vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Stabilisatie bij complex trauma
 • Gehechtheid en geweld
 • Seksueel misbruik
 • Huiselijk geweld & Verslaving
 • Plegers en daderbehandeling
 • Culturele diversiteit in relatie tot huiselijk geweld
 • Complexe scheiding
 • NIKA-pakket: basistraining, e-learning en verdiepingstraining

Waar en wanneer?

Alle trainingen worden online gegeven en vinden plaats vanaf maart t/m december 2023. BINNENKORT PLAATSEN WE HET NIEUWE TRAININGSAANBOD 2023 OP DE WEBSITE EN KUN JE JE ERVOOR INSCHRIJVEN.

Daarnaast krijg je als Drakentemmer in 2023 automatisch toegang tot onze andere online leerlijn: Huiselijk geweld en traumasensitief werken. In deze leerlijn voor professionals uit het sociaal en veiligheidsdomein worden uiteenlopende thema’s behandeld, zoals intieme terreur, culturele diversiteit of stalking.

Kosten

Voor € 250,- (exclusief btw) kun je zes dagdelen aan training uitkiezen, krijg je toegang tot de online leeromgeving van de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken én kun je via het platform van Drakentemmers contact leggen met andere behandelaren. Wil je meer trainingen of het NIKA-aanbod volgen, dan kan dat tegen een meerprijs. En als je onverhoopt een jaar niet meedoet aan trainingen, geen zorgen, je kunt dan nog steeds terecht op het platform en we houden je ook op de hoogte van nieuws en webinars. Wil je meer dagdelen training volgen? Dat kan, in het trainingsaanbod lees je wat dit betekent voor de eigen bijdrage.