Leerlijn 1 Behandelaren en gedragswetenschappers

Werk jij als behandelaar of gedragswetenschapper en wil je je kennis verbreden rondom trauma- en gehechtheidsbehandeling na huiselijk geweld? Dan is de Drakentemmers Leerlijn Trauma- en gehechtheidsbehandeling iets voor jou. Deelnemers van al meer dan 135 organisaties gingen je voor.

Wat houdt de leerlijn in?

De leerlijn bestaat uit een breed aanbod van online trainingen (dus geen reistijd) gericht op screening, diagnostiek en behandeling van trauma en gehechtheidsproblematiek na huiselijk geweld. Afhankelijk van je ervaring, je interesse én je beschikbare tijd stel je jouw persoonlijke trainingsprogramma samen.

Experts op het gebied van traumabehandeling en huiselijk geweld bieden je praktische tools en strategieën die je direct kunt toepassen in je dagelijkse praktijk. Je volgt trainingen samen met collega’s uit het hele land die met dezelfde complexe doelgroep werken. Ook kun je kiezen voor begeleide intervisie.

En dit is niet alles!

  • Schrijf je als Drakentemmer in voor trainingen en krijg automatisch toegang tot onze andere leerlijn: Huiselijk geweld en traumasensitief werken. In deze leerlijn voor professionals uit het jeugd-, sociaal- en veiligheidsdomein behandelen we via e-learnings (met video’s) in de online leeromgeving uiteenlopende thema’s. Zoals Intieme terreur, Stalking, ADHD, Seksueel geweld en Verslaving & geweld. Je kiest de modules die jij interessant vindt op het moment dat jij wilt.
  •  

  • Bij deelname krijg je bovendien toegang tot het besloten deel van het Drakentemmers platform. Hier kun je ervaringen uitwisselen met andere behandelaren/gedragswetenschappers, intervisie afspreken of oproepen plaatsen via het forum. En kennis opdoen via de kennisbank.
  •  

  • We nodigen je ook uit voor alle webinars die we organiseren.
Group 6
Enorm waardevolle training voor de doelgroep in de vrouwenopvang. Heel fijn om training te krijgen met en van professionals die met dezelfde complexe doelgroep werken.
deelnemer training Diagnostiek bij trauma

Voor wie?

  • Academische opgeleide trauma- en gehechtheidsbehandelaren die vanuit hun praktijk/instelling kortdurende behandeling bieden of willen bieden aan gezinnen/huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld, in nauwe samenwerking met overige betrokken hulpverleners. Hierbij richten we ons nadrukkelijk niet alleen op beginnende, maar ook op ervaren behandelaren die al opgeleid zijn op het gebied van gehechtheid en trauma en die zich verder willen specialiseren in deze doelgroep.
  •  

  • Orthopedagogen en psychologen die al werken in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang en nog geen behandelaar zijn, maar deze expertise wel willen ontwikkelen.
  •  

  • Overige academisch opgeleide gedragswetenschappers in een relevante richting die behandeling voorbereiden, zodat de behandeling zelf korter hoeft te duren, of die hun collega’s begeleiden om traumasensitief te werken. Hierbij wordt gedacht aan gedragswetenschappers die bijvoorbeeld bij Veilig Thuis werken, de Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming, wijkteams, of een andere relevante organisatie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe aanmelden?

Wil jij ook meer specialistische kennis en vaardigheden opdoen? Meld je dan aan bij Drakentemmers zodat we samen de intergenerationele overdracht van geweld helpen te doorbreken!

Voor toelating tot Drakentemmers kijken we naar je motivatie en opleidingsniveau (minimaal relevante wo-opleiding zoals Orthopedagogiek, Psychologie of Geneeskunde). Ook stemmen we af met de centrumgemeente vrouwenopvang waarbinnen je werkzaam bent, aangezien zij medefinancier van het platform zijn.

Training en intervisie

Ben je al Drakentemmer of heb je je net ervoor aangemeld? Kijk dan welke trainingen en intervisie je wilt volgen via de volgende button. En schrijf je meteen in, zodat je je plek alvast reserveert!

Let op! Dit trainingsaanbod is geen post-master. We hopen dat we orthopedagogen/psychologen die nog geen post-master traject volgen inspireren dit te gaan doen.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage van de deelnemers is laag. De reden hiervoor is dat Drakentemmers dit jaar nog subsidie ontvangt van zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als de centrumgemeenten vrouwenopvang.
 
Je betaalt bovendien geen btw over onze trainingen. Dat komt omdat Blijf Groep – waar Drakentemmers deel van uitmaakt – na een succesvolle audit in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is opgenomen.