Leerlijn 1 Behandelaren

Ben jij werkzaam als behandelaar of gedragswetenschapper en wil je je kennis verbreden rondom trauma- en gehechtheids-behandeling na huiselijk geweld? Dan is de Drakentemmers Leerlijn Trauma- en gehechtheidsbehandeling iets voor jou. Al van 135 organisaties en praktijken volgden deelnemers onze trainingen.

Voordat je ons trainingsaanbod 2024 bekijkt, vertellen we je graag eerst over de leerlijn en de lage eigen bijdrage.

Wat houdt de leerlijn in?

De leerlijn bestaat uit een breed aanbod van trainingen gericht op screening, diagnostiek en behandeling van trauma en gehechtheidsproblematiek na huiselijk geweld. Ook bieden we begeleide intervisie aan.

Bij deelname krijg je toegang tot het besloten deel van het Drakentemmers platform. Hier kun je ervaringen uitwisselen met andere behandelaren/gedragswetenschappers, intervisie afspreken of oproepen plaatsen via het forum en kennis opdoen via de kennisbank.

Bovendien ontvang je ook nog eens de uitnodigingen voor alle webinars die we gaan organiseren.

En dit is niet alles! Schrijf je als Drakentemmer in voor trainingen en krijg automatisch toegang tot onze andere leerlijn: Huiselijk geweld en traumasensitief werken. In deze leerlijn voor professionals uit het sociaal- en veiligheidsdomein worden uiteenlopende thema’s behandeld, zoals Intieme terreur, Stalking, ADHD, Seksueel geweld en Verslaving & geweld.

Voor wie?

  • Academische opgeleide trauma- en gehechtheidsbehandelaren die vanuit hun praktijk/instelling kortdurende behandeling bieden of willen bieden aan gezinnen/huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld, in nauwe samenwerking met overige betrokken hulpverleners. Hierbij richten we ons nadrukkelijk niet alleen op beginnende, maar ook op ervaren behandelaren die al opgeleid zijn op het gebied van gehechtheid en trauma en die zich verder willen specialiseren in deze doelgroep.
  • Orthopedagogen en psychologen die al werken in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang en nog geen behandelaar zijn, maar deze expertise wel willen ontwikkelen.
  • Overige academisch opgeleide gedragswetenschappers in een relevante richting die behandeling voorbereiden, zodat de behandeling zelf korter hoeft te duren, of die hun collega’s begeleiden om traumasensitief te werken. Hierbij wordt gedacht aan gedragswetenschappers die bijvoorbeeld bij Veilig Thuis werken, de Jeugdbescherming (GI), Raad voor de Kinderbescherming, wijkteams, of een andere relevante organisatie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor toelating tot Drakentemmers kijken we naar je motivatie en opleidingsniveau (minimaal relevante wo-opleiding zoals Orthopedagogiek, Psychologie of Geneeskunde). Ook stemmen we af met de centrumgemeente vrouwenopvang waarbinnen je werkzaam bent, aangezien zij medefinancier van het platform zijn.

Let op! Dit trainingsaanbod is geen post-master. We hopen dat we orthopedagogen/psychologen die nog geen post-master traject volgen inspireren dit te gaan doen.

Waar en wanneer?

Alle trainingen én intervisiebijeenkomsten worden online gegeven. Lees uitgebreide informatie over inhoud, trainers, data, tijden en accreditatie in ons Trainingsaanbod 2024 via de button onderaan.

Eigen bijdrage?

In het Trainingsaanbod 2024 en hier zie je dat de eigen bijdrage van de deelnemers laag is. De reden hiervoor is dat Drakentemmers dit jaar nog subsidie ontvangt van zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als de centrumgemeenten vrouwenopvang.

We bieden bovendien alle trainingen en intervisie vrijgesteld van btw aan. Dat komt omdat Blijf Groep – waar Drakentemmers deel van uitmaakt – na een succesvolle audit in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is opgenomen.