Leerlijn 2 Professionals

Ben jij professional in het jeugd-, sociaal- of veiligheidsdomein en heb je in je werk te maken met slachtoffers van huiselijk geweld? Dan is de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken iets voor jou.

Wat houdt de leerlijn in?

De leerlijn bestaat uit een reeks van mini-colleges en e-learnings over trauma, wat het is en hoe je het herkent, wat je zelf kunt doen en hoe je iemand naar behandeling kunt begeleiden. Zo kun je op een laagdrempelige manier je kennis vergroten en inschatten wanneer behandeling nodig is.

Voor wie?

De leerlijn staat open voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met huiselijk geweld. Zoals professionals binnen lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, begeleiders, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en betrokkenen bij MDA++.

Group 6
Ik werk veel met kinderen die in een onveilige situatie opgroeien. Ik zou graag willen weten wat trauma met jonge kinderen doet.

Onderwerpen die al in de online leeromgeving staan

 • Introductie op trauma
 • Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen
 • Motiveren voor traumabehandeling
 • Intieme terreur
 • Culturele diversiteit en huiselijk geweld
 • Scheiding, omgang en huiselijk geweld
 • Geld en geweld. Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties
 • Seksueel misbruik
 • Verslaving en huiselijk geweld
 • ADHD en huiselijk geweld
 • Invloed van huiselijk geweld op ouder-kind relatie en op (zeer) jonge kind
 • Pleger- en daderbehandeling & Time-out
 • Stalking ex-partners
 • Werken met trauma en gehechtheid bij vluchtelingen en moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

Accreditatie

Onze e-learnings zijn geaccrediteerd bij SKJ, Registerplein (voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologen (NBTP). Accreditatie voor de nieuwe onderwerpen volgt in de loop van dit jaar.

Nieuwe modules in 2024

Elk jaar voegen we minimaal vijf nieuwe modules toe, zodat de leerlijn eind 2024 uit minimaal 20 thema’s bestaat, waaronder de volgende onderwerpen

 • Gewelddadig gedrag van jongeren in de thuissituatie
 • Getraumatiseerde kinderen met verstandelijke beperking
 • Kinderen met seksuele gedragsproblemen (vaak voortvloeiend uit seksueel misbruik)
 • Gezinsprofielen

Mini-colleges en casus learnings

De modules die al in de online leeromgeving staan kun je dus bestuderen wanneer je wilt. Van andere onderwerpen vindt eenmalig een mini-college en een casus learning plaats, waarbij je als deelnemer via Zoom of MS Teams aanwezig kunt zijn; de opnamen ervan zijn daarna in de leeromgeving te bekijken.

Webinars

Je ontvangt automatisch een uitnodiging voor webinars die we organiseren. Ook die opnamen kun je later terugvinden in de online leeromgeving, zoals het webinar Trauma en het lichaam van Anne Marsman.

Aanmelding en kosten

Je hebt een aantal mogelijkheden:

 • Je betaalt voor de complete leerlijn met toegang tot jouw online leeromgeving t/m 31 december 2024 € 150,- vrijgesteld van btw.
  Je kunt je aanmelden door op onderstaande button te klikken. Hier kun je ook direct betalen waarna je meteen je persoonlijke inloglink naar jouw online leeromgeving per e-mail ontvangt.
 • Nieuw: Wil je meteen toegang t/m 31 december 2026 en ook onze nieuwe e-learnings en webinars in de komende jaren volgen? Dan betaal je in totaal maar € 250,- vrijgesteld van btw. Stuur even een berichtje met je factuurgegevens naar [email protected], want hiervoor aanmelden kan namelijk nog niet via onderstaande button. Dan zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk jouw persoonlijke inloglink naar jouw online leeromgeving krijgt.
 • Had je al een jaaraccount voor de eerste tien modules en wil je graag uitbreiden zodat je toegang krijgt tot jouw online leeromgeving t/m 31 december 2024 voor € 50,-? Stuur ook dan een berichtje naar [email protected], dan regelen we dat voor je.
 • Wil je meerdere deelnemers uit jouw organisatie aanmelden? Neem dan contact met ons op via [email protected]. Kijk hier of je in aanmerking komt voor korting.

 

NB: Al onze trainingen zijn vrijgesteld van btw omdat Blijf Groep – waar Drakentemmers deel van uitmaakt – na een succesvolle audit in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is opgenomen!

Uitleg

Wil je meer weten over Drakentemmers en hoe de online leeromgeving eruit ziet, bekijk dan dit filmpje waarin projectleider Trijntje Kootstra een korte uitleg geeft.