De zes gratis webinars voor 2024 zijn bekend: bekijk ze hier!

Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden. We sommen ze hieronder voor je op.

Webinar: Wat als traumabehandeling niet lukt?

Webinar heeft al plaatsgevonden.

In deze praktische webinar legt Arianne Struik aan de hand van de Slapende Honden-methode uit hoe je in kaart kunt brengen waarom traumabehandeling niet mogelijk is of niet lukt en waarom de termen ‘weerstand’ en ‘ongemotiveerd’ geen recht doen gezien het dilemma van deze cliënten. Ze bespreekt wat je als professional kunt doen om de situatie hanteerbaar te maken, cliënten te motiveren of om barrières voor traumaverwerking op te ruimen.

Over Arianne Struik

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut en EMDR supervisor. Ze werkte tweeëntwintig jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie en verhuisde daarna naar Australië. Als directeur van het Institute for Chronically Traumatized Children biedt ze gespecialiseerde traumabehandeling, onderzoek, trainingen en supervisie op gebied van trauma en dissociatie in binnen- en buitenland. Ze is auteur van onder andere het boek Slapende Honden? Wakker maken! (Struik, 2021) en lid van de European ISSTD Child and Adolescent Committee.

Webinar: Intergenerationeel geweld doorbreken kan alleen door aandacht voor kinderen en ouders als individuen

Webinar heeft al plaatsgevonden.

In dit webinar staat het doorbreken van intergenerationeel geweld centraal. In het eerste uur gaan mr. dr. Katinka Lünnemann en dr. Milou Lünnemann in op de samenhang tussen kindermishandeling en partnergeweld en hoe deze samenhang tot uiting komt in vijf gezinsprofielen. En wat dit betekent voor de aanpak van geweld in relaties en gezinnen.

In het tweede uur vertellen de experts over de link tussen kindermishandeling en dating geweld bij jongeren. We zoomen in op drie belangrijke verklarende mechanismen; namelijk sociaal leren, trauma en ouder-kind gehechtheid. Daarnaast kijken ze tijdens het webinar naar beschermende factoren.

Over mr. dr. Katinka Lünnemann en dr. Milou Lünnemann

Mr. dr. Katinka Lünnemann, jurist en sociaal-wetenschapper, is werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij was tot voor kort  bijzonder lector Effectieve bescherming van kinderen bij het lectoraat Jeugd aan de Hogeschool Utrecht. Al decennialang doet Katinka onderzoek naar geweld in relaties en geweld in gezinnen, waarbij veel verschillende aspecten aan bod komen, zowel juridische als samenwerkingsvraagstukken, maar ook naar interventies en methodieken en slachtoffer en pleger ervaringen.

Dr. Milou Lünnemann is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en onlangs gepromoveerd op het onderwerp de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. Als psycholoog en criminoloog houdt ze zich vooral bezig met onderzoek naar huiselijk geweld, kindermishandeling en dating geweld bij jongeren. Milou voert zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uit.

Webinar: Gebruik van verhalen bij trauma: wat zijn verschillen in doel, vorm en inhoud

Webinar heeft al plaatsgevonden.

Het gebruik van verhalen is een krachtige manier om kinderen en gezinnen te helpen bij het omgaan met schokkende gebeurtenissen, het voorkomen van of herstel na traumatisering.

Er zijn veel verschillende verhalenmethoden. Denk bijvoorbeeld aan the immediate story, words en pictures, levensverhaal, KIDNET voorbereidingverhaal traumaverwerking en Storytelling. In het webinar van ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut en EMDR supervisor Arianne Struik leren deelnemers meer over de verschillende soorten verhalenmethoden.

Daarnaast vertelt Arianne wat je als professional wanneer doet, wat het doel en resultaat is, waar je rekening mee moet houden, wie het verhaal kan maken en of je de methode gebruikt met de ouders, met het kind of met beiden.

Arianne Struik legt aan de hand van voorbeelden uit hoe de verhalen gebruikt kunnen worden, wat het een kind en ouders kan opleveren en welke risico’s het met zich meebrengt.

Over Arianne Struik

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut en EMDR supervisor. Ze werkte tweeëntwintig jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie en verhuisde daarna naar Australië. Als directeur van het Institute for Chronically Traumatized Children biedt ze gespecialiseerde traumabehandeling, onderzoek, trainingen en supervisie op gebied van trauma en dissociatie in binnen- en buitenland. Ze is auteur van onder andere het boek Slapende Honden? Wakker maken! (Struik, 2021) en lid van de European ISSTD Child and Adolescent Committee.

Webinar: Onzichtbaar Geweld lhbti+ en huiselijk geweld

Datum: 23 mei
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Lhbti+ personen hebben in vergelijking en verhoudingsgewijs vaker te maken met huiselijk geweld dan heteropersonen. Tegelijkertijd zijn lhbti+ personen onvoldoende in beeld bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en kindermishandeling. De doelgroep én haar specifieke problemen wordt niet goed herkend. En dat betekent dat óf hun achtergrond óf de specifieke geweldservaringen onvoldoende in beeld komen.

Vooral jongeren zijn extra kwetsbaar als de genderidentiteit, sekse, seksuele oriëntatie of genderexpressie niet volledig geaccepteerd wordt. Binnen het gezin kan dat een risico zijn op huiselijk geweld. Binnen de hulpverlening is dat een ernstige belemmering voor tijdige en passende hulp.

In het webinar kijkt Nelleke Westerveld naar de aard en frequentie van huiselijk geweld tegen lhbti+ personen en gaat ze dieper in op datgene wat nodig is om deze doelgroep wél te bereiken en goede hulp te bieden.

Over Nelleke Westerveld

Nelleke Westerveld is senior projectleider bij Movisie. Binnen dit landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken is ze sinds 2020 werkzaam op het gebied van huiselijk geweld, seksueel geweld en gendergerelateerd geweld. Daarnaast heeft Nelleke Westerveld 12,5 jaar ervaring als leidinggevende bij Moviera voor de aanpak van huiselijk geweld (vrouwen- en mannenopvang, ambulante trajecten, tiener- en jonge moeders, preventie en mensenhandel). Ze heeft meerdere publicaties op haar naam staan, waaronder de handreiking Onzichtbaar Geweld: lhbti+ en huiselijk geweld.

Webinar: Eergerelateerd geweld en kindermishandeling

Datum: 12 juni
Tijd: 9.30 – 11.00 uur

Janine Janssen gaat in dit webinar in op de vraag wat eergerelateerd geweld is. Wat eergerelateerd geweld zo anders maakt dan veel vormen van huiselijk geweld, is dat het om een groepsconflict gaat in een extended family (het gezin plus opa’s, oma’s, ooms, tantes, (achter)neven en (achter)nichten). Die grote families spelen een rol bij het nemen van beslissingen om al dan niet geweld te plegen.

Tijdens dit webinar besteedt Janine in het bijzonder aandacht aan de manier waarop kinderen met deze problematiek in aanraking kunnen komen. Hoe kun je als professional rekening houden met specifieke culturele aspecten bij cliënten met een migratieachtergrond en omgaan met de gevolgen van trauma bij kinderen?

Over Janine Janssen

Prof. dr. Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, zowel binnen het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool als binnen de Politieacademie. Binnen deze lectoraten doet zij, samen met docenten, studenten en mensen uit de praktijk, onderzoek dat zich richt op de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Naast haar werk als lector werkt Janine ook als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder Hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Webinar: Autisme & huiselijk geweld, met Jeroen Bartels

Datum: 25 september
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

In de praktijk blijkt dat veel volwassenen met autisme problemen ervaren bij het omgaan met boosheid, (vermeend) onrecht en frustratie. Zij benoemen dat dit kan leiden tot gevoelens van onmacht, woedebuien, relatieproblemen en (agressieve) escalaties, bijvoorbeeld binnen het gezin (huiselijk geweld).

In dit webinar legt Jeroen Bartels uit wat het verband is tussen autisme en zelfregulatieproblemen. Ook geeft hij in vogelvlucht de huidige stand van zaken rondom autismespectrumstoornissen én biedt hij, aan de hand van talloze voorbeelden uit de praktijk, een gestructureerd handvat voor het begeleiden van volwassenen met autisme en problemen op het gebied van agressieregulatie.

 

Over Jeroen Bartels

Jeroen Bartels (1980) studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam met jongeren én (jong)volwassenen met autisme en uiteenlopende bijkomende (internaliserende en externaliserende) problemen.

Jeroen Bartels is docent en auteur van verschillende boeken over onder andere zelfregulatie bij volwassenen met autisme. Zie voor meer informatie: www.jeroenbartels.nl

Kun je er niet bij zijn?

Wil je de webinar(s) graag zien, maar ben je verhinderd? Je kunt de opname van de webinar(s) één maand terugkijken in het nieuwsoverzicht van onze website. Daarna zijn de webinars uitsluitend in onze betaalde online leeromgeving te zien.

Reacties