Diagnostiek bij trauma

Blended: 4 uur zelfstudie via online leeromgeving, 3 uur live online training

Inhoud

Hoe kunnen we vaststellen of klachten die aanleiding geven tot zorgen en/of een hulpvraag, gerelateerd zijn aan het meemaken van een traumatische gebeurtenis? Of andersom, hoe kunnen we vaststellen of een traumatische gebeurtenis tot klachten leidt? Classificatie, screening en diagnostiek is belangrijk om te bepalen of traumagerichte behandeling geïndiceerd is. Diagnostiek kan je tevens helpen om te bepalen hoe de behandeling er voor dit specifieke kind binnen dit gezin, binnen deze situatie eruit ziet. M.a.w. het helpt je om je behandeling op maat te maken voor het kind en zijn systeem. We gaan in op de aanbevolen instrumenten voor screening en diagnostisch onderzoek bij trauma- en stressor gerelateerde stoornissen en oefenen met enkele van deze instrumenten. Er is hierbij ook  aandacht voor de screening en diagnostiek van dissociatieve klachten en er is aandacht voor de (differentiaal)diagnostiek van traumagerelateerde en co-morbide stoornissen.

Deze training wordt blended aangeboden via een e-learning verzorgd door Marieke Zeeman en een live-practicum door Marscha Mansvelt. In de e-learning wordt de theorie uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. In het live-practicum zal veel ruimte zijn om te oefenen met de verschillende instrumenten en wordt aan de hand van eigen casuïstiek  geoefend met hypothesevorming en het opstellen van een testbatterij.

NB: voordat je kunt deelnemen aan de ‘live online’ training moet je tijdig de zelfstudie in de online leeromgeving hebben afgerond en de meerkeuzevragen in de eindtoets goed genoeg hebben beantwoord.

Trainers

  • Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut (geregistreerd als senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner i.o.). Gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, in het verleden bij De Waag, Emergis en GGZ WNB, tegenwoordig vanuit haar eigen praktijk Sterk Samen.
  • Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de Vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ

 

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):
    K&J/OG herregistratie: 6 punten; K&J/OG opleiding – diagnostiek: 3 punten
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 6 punten

Wanneer

  • 15 maart 2024 | 9.30-12.30 uur | 2 dagdelen
  • 18 oktober 2024 | 9.30-12.30 uur | 2 dagdelen