Diagnostiek en traumascreening bij seksueel misbruik en seksuele gedragsproblemen

Inhoud

dag 1: Diagnostiek

 • Inleiding en randvoorwaarden voor het doen van diagnostisch onderzoek met betrekking tot vermoedens van seksueel misbruik en seksuele gedragsproblemen
 • Onderzoeksvragen rondom (seksuele) mishandeling
 • Welk diagnostisch materiaal is voorhanden? Welk materiaal kan voor welk doel gebruikt worden?
 • Opstellen van het diagnostiekplan, bronnen, elementen van onderzoek. Timing en volgorde van de elementen

 

dag 2: Diagnostische gespreksvoering met kinderen, jeugdigen en familie over seksualiteit en seksueel misbruik

 • Inleiding diagnostische gespreksvoering
 • Diagnostische gespreksvoering met ouders en verwanten
 • Touch Survey: een systematisch screeningsinstrument op alle vormen van misbruik en mishandeling
 • Traumataxatie
 • Oefenen met de vraagtechniek

 

dag 3: Diagnostisch onderzoek bij seksuele gedragsproblemen

 • Inleiding over seksuele gedragsproblemen
 • Het doen van diagnostisch onderzoek met betrekking tot vermoedens van seksuele gedragsproblemen
 • Onderzoeksvragen rondom seksuele gedragsproblemen

Trainer

Aafke Scharloo is orthopedagoog/klinisch psycholoog en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Aafke is zelfstandig gevestigd op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij is een van de ontwerpers van de methodiek van de taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik in Nederland en staat bij complexe casuïstiek rondom dit thema door het hele land hulpverleners, onderwijs, ouders en kinderen zelf en politie en justitie bij als het gaat om vragen rondom dit onderwerp. Ze is co- auteur van het boek: SOS: Snelle Opvang na Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking en ontwerper/schrijver van de Onthullingsmethodiek voor chathulpverlening bij Fier.

Accreditatie

voor het volgen van de tweedaagse training (dag 1 en 2) in combinatie met de Verdiepingsdag (dag 3):

 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG): K&J/OG
  herregistratie: 18 punten; opleiding – behandeling: 2 punten;  opleiding – diagnostiek: 15 punten; opleiding – extra literatuurstudie: 2 punten; opleiding – overige taken: 1 punt
 • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 22 punten

Wanneer

Data en tijd

 • 4, 5 en 18 april 2024 | 9.30 – 16.30 uur | 6 dagdelen
 • 4, 5 en 18 november 2024 | 9.30 – 16.30 uur | 6 dagdelen