Partners

Het Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid na huiselijk geweld is een initiatief van Blijf Groep, Altra en de Jeugdzorg Academie. Blijf Groep en Altra werken al sinds 2012 samen om kinderen in de opvang en hun ouders gespecialiseerde behandeling en begeleiding te bieden.

Vanuit deze samenwerking is in 2019, samen met de Jeugdzorgacademie het Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid na huiselijk geweld opgericht. De ambitie is om specialistische trauma- en hechtingsgerichte behandeling middels een landelijk dekkend netwerk van behandelaren beschikbaar te maken voor alle kinderen/ gezinnen waar structureel huiselijk geweld speelt. Het platform is als project opgezet binnen het landelijke actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis.

Het platform is bedoeld om (aankomend) trauma- en gehechtheidsbehandelaren specifiek te trainen in de behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld. Om expertise op dit gebied te versterken en uit te wisselen. En om meer trauma- en gehechtheidsbehandelaren beschikbaar te krijgen tbv behandeling van kinderen en ouders in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++.

Het platform is tot stand gekomen met financiering vanuit het landelijk actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie Justitie &Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

Over de initiatiefnemers

Over Blijf Groep

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. We bieden hulp en aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat. Thuis op in de opvang. Blijf Groep werkt in Noord Holland en Flevoland.

Over Altra

Altra biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en hun ouders. Een van de specialismen is trauma- en gehechtheidsbehandeling en hechtingsgerichte ouderbegeleiding na huiselijk geweld. Deze specialistische jeugdhulp is integraal onderdeel van de vrouwenopvang.

Over de De Jeugdzorgacademie

De Jeugdzorgacademie is een opleidingsinstituut, opgericht door Nina Draaisma. Nina is kinder- en jeugdpsycholoog en gehechtheids- en traumabehandelaar bij praktijk Nika Haarlem en Nuhoff psychotherapie. De Jeugdzorgacademie biedt dat cursussen die aansluiten bij de behoeften binnen de jeugdzorg.