Gehechtheid en geweld

Inhoud

In deze training komt aan bod hoe de complexe intergenerationele patronen van geweld in gezinnen tot stand komen en hoe de volwassen problematiek en de kind problematiek op elkaar inwerken. Wat is het effect van geweld op de gehechtheid van kinderen en volwassenen? En hoe speelt onveilige gehechtheid vervolgens weer een rol bij het ontstaan van partnergeweld en kindermishandeling?

De training is een handreiking voor in de praktijk, hoe je kennis over gehechtheid te gebruiken in gesprekken met ouders, kinderen en ouders en kinderen samen. Ook de fasering van de hulpverlening en timing van het samenbrengen van de volwassenzorg en kindzorg komen aan bod. Wanneer kun je starten met behandelen en wanneer moet er eerst puur gewerkt worden aan directe veiligheid? We staan stil bij de volgordelijkheid en hoe je daarbij optimaal kunt samenwerken met ketenpartners. Tot slot: wat heb je nodig als hulpverlener en als team om te werken met gezinnen waarbij langdurige patronen van huiselijk geweld spelen?

Hester Mobach en Katinka Knook zijn beiden werkzaam (geweest) voor het project integrale behandeling en begeleiding huiselijk geweld (SWITCH). Hier hebben zij ervaring opgedaan hoe integraal samen te werken met gezinnen waarbij een langdurig en complex patroon van huiselijk geweld speelt. Door een integraal aanbod rondom deze gezinnen en een samenwerking tussen volwassen, forensische ggz en specialistische jeugdzorg.

Trainers

  • Katinka Knook is orthopedagoog -generalist BIG. Werkzaam bij Altra als gedragswetenschapper in de specialistische jeugdhulp, van waaruit zij diagnostiek en behandeling verzorgt, evenals advies en consult in de maatschappelijke opvang. Daarnaast actief als behandelaar binnen eigen praktijk Buro Kind en voor Nuhoff Psychotherapie. Specifieke expertise op de relatie tussen trauma, veiligheid en gehechtheid, en daarbinnen in het bijzonder met betrekking tot het jonge kind.
  • Hester Mobach is GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Programma-manager zorglijn huiselijk geweld bij de Waag. Medeoprichter programma integrale behandeling en begeleiding bij huiselijk geweld (SWITCH). Docent bij de Jeugdzorg Academie.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):herregistratie: 12 punten; opleiding – behandeling: 2,5 punten; opleiding – diagnostiek: 2,5 punten; opleiding – overige taken: 1 punt
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 12 punten

Wanneer

  • 13 en 27 november 2024 | 9.30-16.30 uur | 4 dagdelen