Huiselijk geweld en verslaving

Inhoud

Verslaving is een risicofactor voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze training zal aandacht zijn voor het mogelijke effect van verslaving op het gedrag van de persoon en vooral ook op de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Welke mechanismes zien we vaak optreden bij de omgeving, wat is helpend en wat kunnen onbedoelde instandhoudende factoren zijn?

Tijdens deze trainingsdag zetten we aan tot nadenken en geven we richting aan hoe je kunt handelen als hulpverlener. Want: hoe meer kennis over verslaving, hoe effectiever we kunnen zijn. Na de training vindt reflectieve toetsing plaats via een kort verslag.

Trainers

  • Frederieke van Geest – systeemtherapeut NVRG, veel expertise op het gebied van verslaving en complexe gezinsproblematiek.
  • Inez Nachtegaal – GZ-psycholoog, veel expertise op het gebied van verslaving.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG): K&J/OG herregistratie: 6,5 punten; opleiding – behandeling: 4,5 punten;  opleiding – diagnostiek: 1 punt; opleiding – overige taken: 1 punt
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 2 punten

Wanneer

  • 30 september 2024 | 9.30 – 16.30 uur | 2 dagdelen