Introductie trauma

Blended: 2 uur zelfstudie via online leeromgeving, 3 uur live online training.

Inhoud

Is huiselijk geweld altijd traumatisch? En van welk soort trauma spreek je dan? Voor een goede indicatiestelling is het belangrijk dat je goed weet waar je mee te maken hebt. Daarom staan we in deze module stil bij de betekenis van de verschillende traumabegrippen; schokkende gebeurtenis, enkelvoudig trauma, meervoudig trauma, complex trauma, chronisch trauma, type 1 trauma, type 2 trauma, PTSS, acute stressstoornis en aanpassingsstoornis. We kijken binnen deze begrippen ook naar de aangebrachte wijzigingen in de DSM-5 en naar de leeftijdsspecifieke stressreacties van kinderen en jongeren.

Deze training wordt blended aangeboden via een e-learning verzorgd door Marieke Zeeman en een live-practicum door Marscha Mansvelt. In de e-learning wordt de theorie uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van o.a. filmfragmenten. In het live-practicum wordt de theorie toegepast op eigen casuïstiek.


NB: je dient de zelfstudie in de online leeromgeving afgerond te hebben, inclusief korte eindtoets met meerkeuzevragen, voordat je kunt deelnemen aan de ‘live online’ training.

Trainers

  • Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut (geregistreerd als senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner i.o.). Gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, in het verleden bij De Waag, Emergis en GGZ WNB, tegenwoordig vanuit haar eigen praktijk Sterk Samen.
  • Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de Vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

 

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):
    K&J/OG herregistratie: 4 punten; K&J/OG opleiding – behandeling: 1 punt;
    K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 4 punten

Wanneer

  • 9 oktober 2024 | 9.30-12.30 uur | 1 dagdeel