Leertraject voor trauma-ambassadeurs en gedragswetenschappers vrouwenopvang

Alleen toegankelijk voor trauma-ambassadeurs en gedragswetenschappers in de vrouwenopvang.

Inhoud

Hoe ziet het leertraject eruit?
Het leertraject bestaat uit acht online bijeenkomsten die verspreid over het jaar gegeven worden met tussentijdse toepas-opdrachten om zo goed mogelijk de vertaalslag van scholing naar de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk te maken. Het traject bestaat uit een introductie-bijeenkomst, zes bijeenkomsten rondom verschillende trauma-gerelateerde thema’s en een slotbijeenkomst.

Startbijeenkomst
Met een groep van circa 12 trauma-ambassadeurs stellen we tijdens de eerste startbijeenkomst de inhoud van het leertraject vast.

Hierbij staat de vraag centraal: welke kennis en vaardigheden vraagt het trauma-ambassadeurschap? Wat verstaan we onder trauma? Hoe speelt trauma een rol bij het ontstaan en voortbestaan van huiselijk geweld? Wat is de invloed van trauma op het ouderschap en op het kind? Hoe kun je verschillende geweldsdynamieken herkennen en hoe vertaal je dit naar je aanpak? Bijvoorbeeld bij het maken van een veiligheidsplan of integraal hulpverleningsplan? En wat vraagt traumasensitief werken van jou als professional?

Directe toepassing in de praktijk
Na de startbijeenkomst worden verschillende trauma-gerelateerde thema’s nader uitgewerkt. Denk aan trauma-werk gerelateerde stress en professionele fitheid, spanningsverlagend en mentaliserend bevorderend werken, het herkennen van verschillende geweldsdynamieken en de betekenis voor het maken van veiligheidsplannen en hulpverleningsplannen en trauma en ouderschap.
In dit leertraject staat ‘betekenisvol leren’ centraal. Het gaat steeds om de vertaalslag naar de toepassing in het dagelijks werk. Dit vraagt een actieve houding van de deelnemers. Aan de deelnemers wordt gevraagd om voor de sector representatieve leervragen te verwoorden, toepasopdrachten op de werkvloer uit de voeren en hierop te reflecteren. We gaan van en met elkaar leren: de onderlinge uitwisseling en het versterken van elkaars kennis en expertise staan centraal.

Digitale ontmoetingsruimte
Deelnemers krijgen bovendien toegang tot de leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken. In deze online leeromgeving staan tal van informatieve e-learnings (met video’s), waarvan sommige ook tijdens het Leertraject aan de orde kunnen komen. Hierin staat ook een module voor elke Leertraject-groep, met alle informatie over de (voorbereiding) op bijeenkomsten overzichtelijk bij elkaar staat. Daarnaast kunnen deelnemers elkaar vinden op het speciaal voor hen afgeschermde deel op de website, met een smoelenboek en een forum-deel.

Trainer

Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut (geregistreerd als senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner i.o.). Ze heeft ruim 17 jaar ervaring met de forensische doelgroep waarbij ze zich heeft gespecialiseerd in gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze heeft gewerkt als groepsleider binnen een TBS-instelling, De Waag, de forensische poli en afdeling voor trauma en persoonlijkheidsproblematiek van Emergis in Zeeland en als specialismeleider huiselijk geweld en antisociaal gedrag bij GGZ WNB waar zij ook werkzaam was bij de forensisch psychiatrische poli als (regie)behandelaar en het Interventieteam West-Brabant (MDA++).

Bij Drakentemmers geeft zij voor leerlijn 1 diverse trainingen over trauma en een training over zelfzorg. Ze heeft haar eigen praktijk van waaruit ze zich richt op behandelingen in samenwerking met een Kind & Jeugd praktijk, de vrouwenopvang en het Centrum Seksueel Geweld rond gezinnen die te maken hebben met onveiligheid. Ook geeft ze les en supervisie voor de GZ-opleiding.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP/NVO/SKJ voor 21 punten.

Wanneer

  • groep 3 | 8 dagdelen
    8 maart, 24 mei, 21 juni, 5 juli, 11 oktober, 15 november, 13 december 2024 + 17 januari 2025 | 9.30-12.30 uur
  • groep 4 | 8 dagdelen
    5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 1 oktober, 5 november en 3 december 2024 | 9.30-12.30 uur