Lancering platform Drakentemmers door Karin Bloemen

Op donderdag 21 januari heeft Karin Bloemen het online expertiseplatform Drakentemmers geopend. Op dit platform kunnen behandelaren trauma en gehechtheid hun expertise op het gebied van traumabehandeling na huiselijk geweld kunnen versterken. Blijf Groep heeft dit platform samen met Altra en de Jeugdzorgacademie van Nina Draaisma opgezet.

Voorkomen intergenerationele overdracht

Uit wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld het onlangs gepresenteerde onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut) blijkt dat traumabehandeling en/of gehechtheidsinterventies traumaklachten kunnen verminderen bij slachtoffers van huiselijk geweld. Dat is van belang om intergenerationele overdracht van geweld te voorkomen.

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde behandelaars op het gebied van trauma en gehechtheid, die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid

Om de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid te vergroten, is Drakentemmers opgericht, een online expertiseplatform voor (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Ook biedt het platform een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars en de mogelijkheid van supervisie en intervisie.

De ambitie van Drakentemmers is om specialistische trauma- en hechtingsgerichte behandeling middels een landelijk dekkend netwerk van behandelaars beschikbaar te maken voor alle kinderen/gezinnen waar structureel huiselijk geweld speelt.

Onderzoek Verwey-Jonker

Het expertiseplatform sluit nauw aan bij de aanbevelingen uit het recent gepubliceerde onderzoek van Verwey Jonker en Augeo Foundation Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? (november 2020). Uit dit onderzoek blijkt dat er in gezinnen, die te maken hebben met geweld, veelal sprake is van complexe problematiek, waarbij onderliggende traumaklachten en hechtingsproblematiek een grote rol spelen. De onderzoekers stellen daarbij vast dat systeemgerichte hulp en traumaverwerking belangrijk zijn om het geweldspatroon te doorbreken dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Over de naam Drakentemmers

De naam Drakentemmers is gebaseerd op het sprookje van Greenwald (2005) over een prins die verliefd wordt op een prinses uit een ander koninkrijk. Om met haar te mogen trouwen, moet hij de draak zien te temmen. Het temmen van de draak staat voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen en de heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Geweld hoort nergens thuis

Het Expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld wordt gefinancierd in het kader van het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Achttien regio’s van GHNT werken mee aan het platform.

Reacties