NIKA-pakket

Let op: voor NIKA geldt de aanvullende eis dat je alleen kunt deelnemen als je daadwerkelijk gaat behandelen volgens de NIKA-methodiek.

Om NIKA uit te mogen voeren is registratie tot NIKA Practitioner noodzakelijk (zie www.nika-nederland.nl).

Het opleidingstraject tot NIKA Practitioner bestaat uit:

 • Basistraining NIKA
 • e-learning NIKA
 • Verdiepingsdag
 • Competentiegerichte supervisie

 
In het trainingsaanbod van Drakentemmers zit de Basistraining, de e-learning en de Verdiepingsdag. Supervisie valt onder eigen kosten voor de deelnemer. Informatie daarover is te verkrijgen via [email protected]

Inhoud

Basistraining – Gehechtheid: diagnostiek en interventie

Kinderen die opgroeien met chronisch huiselijk geweld lopen een verhoogd risico op een verstoorde hechting en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale en emotionele problemen en psychopathologie.  Gezien het enorme belang van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals weten hoe zij signalen van verstoorde gehechtheid bij het kind kunnen waarnemen en hoe zij sensitief en verstorend opvoedgedrag in kaart kunnen brengen. Welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar en hoe kun je veranderingen aanbrengen in dit gedrag?

De nieuwe jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid en de implementatie daarvan in de eigen werksetting zal tevens behandeld worden. Tijdens deze cursus maken deelnemers kennis met NIKA diagnostiek en interventieprotocol en leren zij hiermee werken in de praktijk.

Na afronding van de training is de deelnemer in staat hechtingsproblematiek en het risico daarop te herkennen bij cliënten. De deelnemer beschikt over voldoende vaardigheden voor bewezen effectieve behandelprincipes en de jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid.

E-learning

 • Alleen te volgen indien Basistraining is afgerond
 • Afronding e-learning is ook een voorwaarde om aan de Verdiepingsdag te beginnen 

De e-learning biedt professionals de mogelijkheid te oefenen met het NIKA diagnostiek- en interventie protocol. Deelnemers krijgen in de e-learning (nogmaals) een goed overzicht van de verschillende stappen van het protocol, krijgen oefenmateriaal bij elke stap en de stappen worden voorgedaan op ‘casus Adam’. Deze casus is een bewerking van een echt NIKA-traject, de ouder-kind observatie en sessies zijn nagespeeld met een trainingsacteur. Er wordt in de e-learning antwoord gegeven op veel gestelde vragen en handige tips en do’s en don’ts geboden. De e-learning begint met een kort blok waarin de basiskennis over gehechtheid met behulp van beeldfragmenten van mini-colleges kort herhaald en getoetst wordt. Het aanbieden van de scholing via e-learning heeft als voordeel dat de benodigde vaardigheden uitgebreid geoefend kunnen worden met beeldmateriaal van praktijksituaties. Ook biedt het de mogelijkheid voor ‘just-in-time’ leren: tijdens het dagelijks werk kan de benodigde kennis zo nodig (opnieuw) opgehaald worden. Bijvoorbeeld door nogmaals een instructiefilm te bekijken waarin de benodigde vaardigheden worden voorgedaan. Hoofddoel van deze e-learning is de kennis rondom gehechtheid te verdiepen en de benodigde vaardigheden voor de uitvoering van het NIKA diagnostiek- en interventieprotocol verder in te trainen.

Verdiepingsdag NIKA

 • Alleen te volgen indien Basistraining en e-learning zijn afgerond.
 • Na het volgen van de Basistraining en de e-learning volgt de Verdiepingsdag.

Nadat deelnemers ook in de praktijk al enige ervaring hebben opgedaan met het toepassen van het NIKA diagnostiek- en interventieprotocol, volgt op deze lesdag een verdieping in het gebruik van de DIP, het scoren en interpreteren van het NIKA gehechtheidstrauma interview en het analyseren van veilig- en stressgerelateerd kindgedrag. Ook wordt er in deze lesdag aandacht besteed aan de invloed van complex trauma, kerngevoelig-heden en cognitieve schema’s bij de ouder op de gehechtheidsrelatie met het kind en hoe je dit kunt verwerken in het integratief beeld en de ‘punch’. Ook de attitude van de NIKA-practitioner, het verloop van de interventiesessies en het geven van psycho-educatie over gehechtheid komt aan bod. Er wordt gewerkt met door cursisten ingebrachte casuïstiek en er is veel ruimte voor specifieke vragen van de deelnemers. Indien relevant wordt er ingegaan op nieuwe ontwikkelingen m.b.t. NIKA, zoals het verloop van het wetenschappelijk onderzoek naar NIKA en de toepassing van NIKA in bepaalde werkvelden.

Een week voorafgaand aan de lesdag leveren cursisten een voorbereidingsformulier in waarop ze aangeven over welk onderdeel van het protocol ze vragen hebben en van welke stap in het protocol ze de toepassing in de les willen/kunnen laten zien.

Trainer

Karine Zuidgeest is kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. EMDR-practitioner. Mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND (diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen die langdurig onder stress staan en/of hebben gestaan. Momenteel als ZZP-er werkzaam bij de diverse jeugdzorg- en GGZ-instellingen als behandelaar. Daarnaast werkt zij mee aan het onderzoek ‘Samen Stap voor stap vooruit’, een onderzoek naar de verschillende behandelmethoden, waaronder NIKA, voor gezinnen in de vrouwenopvang.

Accreditatie

Basistraining: in totaal 21 punten als volgt verdeeld:

 • NIP K&J NVO OG Behandeling: 7 punten
 • NIP K&J NVO OG Diagnostiek: 14 punten
 • NIP Extra literatuur: 21 punten
 • NIP Herregistratie: 21 punten
 • SKJ: 21 punten

 

e-learning en Verdiepingsdag totaal 18 punten, als volgt verdeeld:

 • NIP K&J NVO OG Behandeling: 10 punten
 • NIP K&J NVO OG Diagnostiek: 8 punten
 • NIP Extra literatuur: 18 punten
 • NIP Herregistratie: 18 punten

Wanneer

 • Basisopleiding: 5 en 19 september en 3 oktober 2024 | 9.30-16.30 uur | 6 dagdelen
 • e-learning: naar eigen inzicht te plannen | 2 dagdelen
 • Verdieping: 17 december 2024 | 9.30-16.30 uur | 2 dagdelen