Psycho-educatie bij trauma

Blended: 2 uur zelfstudie via online leeromgeving Drakentemmers, 3 uur live online training.

Inhoud

Om kinderen, jongeren en volwassenen met traumaklachten te motiveren voor behandeling is het allereerst van belang om de functie van hun vermijdingsgedrag te begrijpen. Dit kun je vervolgens weer verwerken in psycho-educatie. Het geven van psycho-educatie is essentieel voor het slagen van de behandeling. Het is de basis waar je steeds op teruggrijpt in de behandeling. Hoe stem je psycho-educatie af op de leeftijd van je cliënt en hoe kun je voorwerpen en metaforen gebruiken om het concreter te maken?

Deze training wordt blended aangeboden via een e-learning verzorgd door Marieke Zeeman en een live-practicum door Marscha Mansvelt. In de e-learning wordt de theorie uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. In het live-practicum wordt geoefend met het uitleggen van de Window of tolerance middels rollenspellen en wordt de theorie toegepast op eigen casuïstiek.

NB: je dient de zelfstudie in de online leeromgeving afgerond te hebben, inclusief korte eindtoets met meerkeuzevragen, voordat je kunt deelnemen aan de ‘live online’ training.

Trainers

  • Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut (geregistreerd als senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner i.o.). Gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, in het verleden bij De Waag, Emergis en GGZ WNB, tegenwoordig vanuit haar eigen praktijk Sterk Samen.
  • Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de Vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):
    K&J/OG herregistratie: 4 punten; K&J/OG opleiding – behandeling: 2 punten
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 4 punten

Wanneer

  • 28 maart 2024 | 9.30-12.30 uur | 1 dagdeel
  • 12 november 2024 | 9.30-12.30 uur | 1 dagdeel