Scheiding, omgang en trauma en huiselijk geweld

Inhoud

Binnen complexe scheidingen verloopt de communicatie en samenwerking tussen ouders moeizaam. Gevolg hiervan is steeds vaker dat het contact tussen één van de ouders en het kind(eren) in het gedrang komt. Dit vraagt om een gedegen aanpak. Nog complexer wordt het, wanneer er tevens sprake is van (vermoedens) van huiselijk geweld naar de andere ouder of tussen ouders en/of de kinderen. De vraag is dan of en op welke manier omgang wenselijk is, hoe dit in beeld gebracht kan worden(diagnostiek) en wat ervoor nodig is om de omgang veilig op te bouwen en uit te voeren. Belangrijke thema’s hierbij zijn: mogelijk trauma van de ouder en/of het kind(eren) en de gehechtheidsrelatie tussen de ouder(s) en kind(eren). Ook speelt de vorm van geweld een rol bij het vervolgproces. Dit is een greep uit de thema’s die in deze training centraal staan. Bovendien gaan we in op de inzet van diagnostiek en behandeling wat in dit kader wenselijk is. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen om samen de verdieping te zoeken.

De deelnemers kunnen vooraf hun leerwensen en vragen aanleveren en ook eigen casussen actief inbrengen.

Trainers

  • Diana te Beek is Orthopedagoog-Generalist, werkzaam bij Altra specialistische jeugdhulp, als behandelaar Trauma en Gehechtheid verbonden aan het Oranje Huis van de Blijf Groep. Zij is betrokken bij de vormgeving van omgangsbegeleiding en het betrekken van vaders in de hulpverlening. Tevens heeft zij jarenlange ervaring in de hulpverlening met betrekking tot Complexe scheidingen.
  • Lizette Eijsenga heeft jarenlange ervaring in ouderschapsbemiddeling en contactbegeleiding en geeft o.a. trainingen voor de landelijke stichting Ouderschap Blijft. Ze werkt als teamleider bij twee veiligheidsteams in Flevoland die onderdeel uitmaken van een van de proeftuinen van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Accreditatie

Voor deze training vragen wij geen accreditatie aan.

Wanneer

  • 18 maart 2024 | 10.00-13.00 uur | 1 dagdeel
  • 23 september 2024 | 10.00-13.00 uur | 1 dagdeel