Stabilisatie bij complex trauma

Blended: 4 uur zelfstudie via online leeromgeving, 3 uur live online training.

Inhoud

Wel of niet eerst stabiliseren voordat je gaat behandelen? Is er onderscheid te maken tussen volwassenen en kinderen? We duiken in de discussies op dit gebied en staan stil bij resultaten van recente onderzoeken. We bekijken hoe je een behandelplanning maakt en hoe je hier binnen aandacht kan hebben voor o.a. veiligheid, hechting en emotieregulatie. Wanneer is het goed genoeg? Tevens staan we stil bij de rol die een traumavoorbereidingsverhaal kan hebben in gefaseerde behandeling. We besteden tevens aandacht aan parallelprocessen die er in de samenwerking kunnen ontstaan.

Deze training wordt blended aangeboden middels een e-learning verzorgd door Marieke Zeeman en een live-practicum door Marscha Mansvelt. In de e-learning wordt de theorie uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. In het live-practicum komt een ervaringsdeskundige aan het woord  en wordt de theorie toegepast op eigen casuïstiek.

NB: je dient de zelfstudie in de online leeromgeving afgerond te hebben, inclusief korte eindtoets met meerkeuzevragen, voordat je kunt deelnemen aan de ‘live online’ training.

Trainers

  • Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut (geregistreerd als senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner i.o.). Gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, in het verleden bij De Waag, Emergis en GGZ WNB, tegenwoordig vanuit haar eigen praktijk Sterk Samen.
  • Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de Vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):
    K&J/OG herregistratie: 6 punten; K&J/OG opleiding – behandeling: 4 punten;
    K&J/OG opleiding – diagnostiek: 2 punten
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 6 punten

Wanneer

  • 31 mei 2024 | 9.30-12.30 uur | 2 dagdelen
  • 29 november 2024 | 9.30-12.30 uur | 2 dagdelen