Trauma en gehechtheid bij vluchtelingen en moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

Inhoud

Door ingrijpende en stressvolle ervaringen hebben veel asielzoekers en vluchtelingen klachten als PTSS en somberheid. Naast traumatische ervaringen kunnen migratie en langdurige onzekerheid over verblijfsstatus het competent ouderschap ondermijnen. Het risico op verstoorde gezinsinteracties en agressie is dan ook groot. Onder deze gezinnen bevinden zich moeders met een kind geboren uit seksueel geweld. Dit is iets wat overal voorkomt, ook onder in Nederland gewortelde moeders. Door de verbinding tussen de traumatische ervaring en het kind kan de problematiek van moeder en kind ernstig zijn, met risico’s voor een onveilige gehechtheid en de ontwikkeling van het kind. Hoe werk je vanuit een trauma en gehechtheidsperspectief met deze gezinnen uit andere culturen, wat zijn de aandachtspunten, specifieke interventies en hoe versterk je de veerkracht?

In de ochtend besteden we aandacht aan het werken met asielzoeker en vluchtelinggezinnen, in de middag besteden we aandacht aan het werken met moeders en hun kinderen geboren uit seksueel geweld.

Na de training vindt reflectieve toetsing plaats via een kort verslag.

Trainers

  • Elisa van Ee is bijzonder hoogleraar ‘Developmental Psychotraumatology’ aan de Radboud Universiteit en daarnaast klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd van de onderzoekslijn ‘Trauma en Herstel’ bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel.
  • Julia Bala werkte als klinisch psycholoog, kinder- en jeugd psycholoog en psychotherapeut bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Als zelfstandig consultant is ze verbonden aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reiner van Arkel binnen het MomS-project.
  • Yvonne Montfort werkt als klinisch psycholoog, psychotherapeut, zorgprogrammaleider bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland en als praktijkopleider bij Reinier van Arkel.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):
    K&J/OG herregistratie: 6,5 punten; opleiding – behandeling: 4 punten;  opleiding – diagnostiek: 1 punt; opleiding – overige taken: 1,5 punt
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 6 punten

Wanneer

  • 10 oktober 2024 | 9.30 – 16.45 uur | 2 dagdelen