Verdiepingstraining diagnostiek en traumascreening bij seksueel misbruik en seksuele gedragsproblemen

Let op: deze verdiepingstraining is bedoeld voor (aankomende) behandelaren en diagnostici die eerder de training Diagnostiek en traumascreening bij seksueel misbruik en seksuele gedragsproblemen bij Aafke Scharloo hebben gevolgd. Je profiteert optimaal van deze training als je al ervaring hebt opgedaan met het doen van diagnostiek op dit gebied. We raden daarom aan om de basistraining en de verdiepingsdag niet in hetzelfde jaar te volgen.

Inhoud

In de training worden de deelnemers meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen rondom de problematiek van seksueel misbruik. Daarnaast is er ruimte voor vragen en casuïstiek en kunnen deelnemers het in de leergang diagnostiek geleerde toetsen en verder verdiepen. Er wordt gestart met een inventarisatie van ervaringen, inzichten en vragen die zijn opgekomen naar aanleiding van het werken in de praktijk met de in de leergang aangereikte kennis. Daarnaast staan de volgende onderwerpen centraal:

  1. Signalen en minder gebruikelijke signalen bij kinderen boven en beneden de 7 jaar.
  2. Hoe om te gaan met vermijding en dissociatie tijdens (taxatie)gesprekken.
  3. Gespreksvoering met jongeren die mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Wat wil je weten, waar stuur je op? Hoe ver doorvragen? Met welk doel?

Wat vertellen we ouders? Hoe gedetailleerd geven we de ouders een terugkoppeling van de diagnostiek en de door de kinderen genoemde feiten? Met welk doel?

Trainer

Aafke Scharloo is orthopedagoog/klinisch psycholoog en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Aafke is zelfstandig gevestigd op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij is een van de ontwerpers van de methodiek van de taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik in Nederland en staat bij complexe casuïstiek rondom dit thema door het hele land hulpverleners, onderwijs, ouders en kinderen zelf en politie en justitie bij als het gaat om vragen rondom dit onderwerp. Ze is co- auteur van het boek: SOS: Snelle Opvang na Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking en ontwerper/schrijver van de Onthullingsmethodiek voor chathulpverlening bij Fier.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG): K&J/OG
    herregistratie: 6 punten; opleiding – behandeling: 1 punt;  opleiding – diagnostiek: 4 punten; opleiding – extra literatuurstudie: 6 punten; opleiding – overige taken: 1 punt

Wanneer

  • 6 juni 2024 | 9.30-16.30 uur | 2 dagdelen