Vroegkinderlijk chronisch trauma

Blended: 2 uur zelfstudie via online leeromgeving, 3 uur live online training

Inhoud

Vroegkinderlijk chronisch trauma heeft vergaande implicaties op de ontwikkeling van de jeugdige. Hoe komt het dat men zich onvoldoende bewust is van deze implicaties? Hoe spelen onze eigen afweermechanismen daarin een rol? En wat gebeurt er als we het echt (willen) gaan zien? In deze training krijg je een spiegel voorgehouden, maar worden we ook concreet. We kijken naar de invloed van trauma op jonge leeftijd op de ontwikkeling van het brein en de gehechtheidsrelatie.  En we besteden aandacht aan het ontstaan van en het omgaan met dissociatieve klachten.

Deze training wordt blended aangeboden via een e-learning verzorgd door Marieke Zeeman en een live-practicum door Marscha Mansvelt. In de e-learning wordt de theorie uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van o.a. filmfragmenten. In het live-practicum komt een ervaringsdeskundige aan het woord en wordt er geoefend met eigen casuïstiek.

NB: je dient de zelfstudie in de online leeromgeving afgerond te hebben, inclusief korte eindtoets met meerkeuzevragen, voordat je kunt deelnemen aan de ‘live online’ training.

Trainers

  • Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut (geregistreerd als senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner i.o.). Gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, in het verleden bij De Waag, Emergis en GGZ WNB, tegenwoordig vanuit haar eigen praktijk Sterk Samen.
  • Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de Vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Accreditatie

  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG):
    K&J/OG herregistratie: 4 punten; K&J/OG opleiding – behandeling: 3 punten;
    K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1 punt; K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 0,5 punt
  • FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 4 punten

Wanneer

  • 5 april 2024 | 9.30-12.30 uur | 1 dagdeel
  • 22 november 2024 | 9.30-12.30 uur | 1 dagdeel