Webinar: Eergerelateerd geweld en kindermishandeling

Janine Janssen gaat in dit webinar in op de vraag wat eergerelateerd geweld is.

Wat eergerelateerd geweld zo anders maakt dan veel vormen van huiselijk geweld, is dat het om een groepsconflict gaat in een extended family (het gezin plus opa’s, oma’s, ooms, tantes, (achter)neven en (achter)nichten). Die grote families spelen een rol bij het nemen van beslissingen om al dan niet geweld te plegen.

Tijdens dit webinar besteedt Janine in het bijzonder aandacht aan de manier waarop kinderen met deze problematiek in aanraking kunnen komen. Hoe kun je als professional rekening houden met specifieke culturele aspecten bij cliënten met een migratieachtergrond en omgaan met de gevolgen van trauma bij kinderen?

Datum: 12 juni
Tijd: 9.30 – 11.00 uur

Over Janine Janssen

Prof. dr. Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, zowel binnen het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool als binnen de Politieacademie. Binnen deze lectoraten doet zij, samen met docenten, studenten en mensen uit de praktijk, onderzoek dat zich richt op de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Naast haar werk als lector werkt Janine ook als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder Hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Kun je er niet bij zijn?

Wil je de webinar(s) graag zien, maar ben je verhinderd? Je kunt de opname van de webinar(s) één maand terugkijken in het nieuwsoverzicht van onze website. Daarna zijn de webinars uitsluitend in onze betaalde online leeromgeving te zien.