Intervisie

Nieuw in 2024: je kunt aan twee vormen van begeleide intervisie deelnemen.
  • Intervisie met een vaste groep Drakentemmers met zes online bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Er is ruimte voor minimaal zes en maximaal acht deelnemers.
  • Themagerichte intervisie in een open groep met een online bijeenkomst van 2,5 uur. In totaal organiseren we vier thema’s waarvoor je je per keer kunt aanmelden. Er is ruimte voor minimaal vier en maximaal zes deelnemers per thema.

Doe je voordeel met waardevolle interactie met gelijkgestemde deelnemers!

Intervisie, vaste groep

Intervisie, open groep, themagericht